Sömn

Sömnen behövs för att hjärnan och kroppen ska få återhämta sig. När du sover på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen. Att sova tillräckligt kan även minska risken för sjukdomar som till exempel förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom.

Hur många timmar behöver man sova?

Vuxna brukar behöva mellan sex och nio timmars sömn per dygn. Men det varierar från person till person. Det varierar också beroende på hur effektiv sömnen är, det vill säga hur mycket djupsömn du har fått. 

Så länge du känner dig pigg och fungerar bra på dagtid får du tillräcklig sömn. I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn.

Sömnens olika faser

Sömnen är uppdelad i så kallade sömncykler på ca 90 minuter. Under en sömncykel växlar sömnen mellan olika sömnfaser.

De olika sömnfaserna är följande: 

  • Insomningsfasen. I den fasen är sömnen ytlig och du är lättväckt.
  • Bassömnen, den så kallade normalsömnen.
  • Djupsömnen. I den fasen sker kroppens återhämtning och uppbyggnad. Under djupsömnen slappnar musklerna av och du är svårväckt.
  • Drömsömnen, den så kallade REM-sömnen. REM står för rapid eye movement som betyder snabba ögonrörelser.

Den viktiga djupsömnen

Djupsömnen återkommer regelbundet under natten tillsammans med perioder av drömsömn. I början av natten domineras sömnen av den djupa sömnen. Därefter blir perioderna med djupsömn kortare och perioderna med drömsömn längre. För att kroppen och hjärnan ska få tillräcklig återhämtning, behöver du få tillräckligt av den djupa sömnen. Det är lättast att sova och få djupsömn när kroppens inre klocka är inställd på att det är natt och kroppens ämnesomsättning är låg.

När du blir äldre minskar djupsömnen och du sover ytligare och vaknar lättare. Det kan vara så att vi med ökad ålder behöver mindre sömn, men detta är ännu inte klargjort.

Sömnsvårigheter

Det är jobbigt att inte kunna sova några nätter, men det är inte farligt. När det händer kan kroppen ta igen sömnbristen kommande natt. Om sömnsvårigheterna håller i sig är det viktigt att fundera över orsakerna så snart som möjligt. 

Immunförsvaret försämras av sömnbrist vilket gör att du lättare blir sjuk. För lite sömn påverkar även hjärnans centrum för mättnad och hunger så att du kan känna dig hungrigare. Sömnbrist påverkar också blodsockerbalansen och kan göra dig extra sugen på sötsaker.

Källa: 1177


Egenmonitorering för sömn

När du monitoreras för sömn registrerar du hur många timmar du har sovit per natt i en mobilapp. Du kan också ansluta Apple Hälsa eller Google Fit till sömnflödet som då för över värden från dessa program till appen. Dina värden du registrerar i appen skickas även till din vårdgivare. Du och din vårdgivare kan båda se hur värdena legat över tid genom grafer och tabeller.