Levnadsvanor

Din hälsa påverkas dels av ditt genetiska arv, dels av dina levnadsvanor. Arvet kan du inte göra något åt, men levnadsvanorna bestämmer du själv över. Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga ohälsa, men även vara del utav en behandling vid olika tillstånd. Till ohälsosamma levnadsvanor räknas tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Olika regioner erbjuder olika stöd för att uppmärksamma och ge råd för bättre levnadsvanor. En av hälso- och sjukvårdens huvuduppgifter är enligt sjukvårdslagen att förebygga ohälsa, enligt patientlagen ska patienten dessutom informeras om metoder för att förebygga och behandla sjukdom eller skada.

Tobaksbruk: Tobaksrökning är den enskilt främsta riskfaktorn för sjukdom och till att dö i förtid i Sverige. När du röker och snusar får du i dig ämnen som är dåliga för kroppen. Dessa ämnen gör att du får sämre kondition och risken ökar för olika sjukdomar. Det påverkar också hjärnan och du blir beroende.

Riskbruk av alkohol: Med riskbruk menas att dricka 10 standardglas eller fler per vecka.  Som riskbruk räknas också intensivkonsumtion. Det definieras som 4 standardglas eller mer vid samma tillfälle, en gång i månaden eller oftare.

Otillräcklig fysisk aktivitet: Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensiv nivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet i veckan på hög intensiv nivå.

Ohälsosamma matvanor: Ohälsosamma matvanor kan leda till olika följdsjukdomar. Matvanor har stor betydelse för den framtida hälsan. Maten behöver vara varierad för att kroppens behov av olika näringsämnen skall tillgodoses. Enligt ”Global burden of diseases, 2017” bidrar ohälsosamma matvanor näst mest efter tobaksbruk till den totala sjukdomsbördan i Sverige.

Vad kan du göra själv?

Tobaksbruk: Det första steget måste du ta själv genom att bestämma dig för att sluta röka eller snusa. Det finns hjälp att få i form utav rådgivande samtal och även läkemedelsbehandling. Fråga om kvalificerat rådgivande samtal hos din vårdgivare.

Riskbruk av alkohol: Minskad alkoholförbrukning minskar risken för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Du kan förändra dina alkoholvanor även om det tar tid. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Desto högre alkoholkonsumtion du har desto högre är riskerna för negativa konsekvenser. Du kanske har hört och läst att lite alkohol kan vara bra för hälsan men alkohol har alldeles för många biverkningar för att kunna rekommenderas som medicin. Sätt ett mål, kom i gång med förändringen, få koll på dig själv, hitta nya alternativ och ge inte upp för tidigt. Fråga om kvalificerat rådgivande samtal hos din vårdgivare.

Otillräcklig fysisk aktivitet: Det går att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet. Du som behöver stöd för att komma i gång kan få fysisk aktivitet på recept. När du rör på dig mer och regelbundet sker förändringar i kroppen och hjärnan. Det gör att du orkar mer och mår bättre fysiskt och psykiskt. Det är också vanligt att du sover bättre, känner dig gladare och får lättare att hantera stress. Det är aldrig för sent att börja röra på dig. Börja med små förändringar, byt ut bilen mot cykeln eller promenader, ta trappan i stället för rulltrappa eller hiss, osv.

Ohälsosamma matvanor: Kort sammanfattat är rekommendationerna att äta 500 g frukt och grönt dagligen, äta 1-2 msk nötter och frön/dag och att äta fisk och skaldjur minst 2-3 ggr/vecka. Det rekommenderas också att välja fullkornsprodukter, välja nyckelhålsmärkta matfetter och magra osockrade mejeriprodukter. Vidare bör man äta mindre av rött kött och chark och minska på salt och socker i maten. Ät regelbundet och lagom mycket för att hålla energibalansen. Börja med att göra små förändringar mot bättre matvanor!


Källa: 1177 och viss.nu

Egenmonitorering av levnadsvanor

Om du monitoreras på Levnadsvanor kommer du få ett formulär utskickat till dig i en mobilapp, som ställer frågor om tobaksvanor, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor. När du svarar på formuläret registreras resultatet i appen och förs automatiskt över till din vårdgivare. I appen kan du se tidigare besvarade frågeformulär om levnadsvanor. Om svarsresultatet på frågeformuläret visar att du har ohälsosamma levnadsvanor får din vårdgivare en notis om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder.

Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.