Fysisk aktivitet

All form av rörelse kan påverka din hälsa positivt. Lagom träning kan ge stora hälsofördelar, både fysiskt och mentalt. Några av fördelarna med fysisk aktivitet är att det minskar risken för olika fysiska och psykiska sjukdomar och risken att få benbrott. Dessutom minskar det stress och ångest samt förbättrar din sömn och koncentrationsförmåga. Det är aldrig för sent för att börja röra på sig!

Fysisk aktivitet definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila. Det kan vara allt från trädgårdsarbete till organiserad fysisk träning. Fysisk aktivitet kan ske med låg till hög ansträngning.

Rekommendationer

Du som är 18 år eller äldre rekommenderas att vara fysisk aktiv i sammanlagt minst 150 minuter i veckan på måttlig intensitet. Med måttlig intensitet menas att du rör dig på ett sätt som gör dig varm och ökar din puls och andning.  Vad som räknas som måttlig intensitet är individuellt och förändras beroende på hur aktiv du är. För någon som varit fysisk inaktiv en längre period kan en långsam promenad vara tillräckligt. Medan det för en vältränad person kan krävas att du joggar. För en person med funktionsvariation och tillexempel sitter i rullstol är det viktigt att veta att all rörelse räknas!

Du som rör dig med hög intensitet behöver röra dig 75 minuter i veckan. Hög intensitet innebär en ännu mer tydlig ökning av puls och andning.

Tips på fysisk aktivitet

  •  Gå en rask promenad 30 minuter fem dagar i veckan.
  •  Löpträna 20 till 30 minuter tre dagar i veckan.
  •  Kombinera de två första punkterna.
  •  Utföra aktivitet som stärker musklerna två gånger i veckan: gå i trappor, göra sit-ups, göra armhävningar.
  • Balansträning för dig som är över 65 år: dansa, motionsgymnastik, gå i skogen på ojämnt underlag, stå på ett ben en stund varje dag.

Kom ihåg: All sorts träning räknas, även den du får genom vardagsaktiviteter som till exempel cykling, gå i trappor, plocka svamp och städa!

Källa: 1177 och Fyss.se

Egenmonitorering vid fysisk aktivitet

 

Om du monitoreras på Fysisk aktivitet kommer du i en mobilapp registrera din fysiska aktivitet. I mobilappen kan du välja vilken typ av aktivitet du utfört: Vardagsmotion, Kondition, Muskelstyrka eller Balans. Du väljer också om aktiviteten var av måttlig eller hög intensitet och hur många minuter du tränat. Dina värden du registrerar i appen skickas även till din vårdgivare. Du och din vårdgivare kan båda se hur värdena legat över tid genom grafer och tabeller samt få koll på om du har uppnått ditt mål.

Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash