Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att du har ett flertal kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Med stöd och behandling återhämtar du dig, även om du kan vara till exempel stresskänslig under en längre tid. För vissa tar återhämtningen lång tid.

Symtom

Symtomen vid utmattningssyndrom är nästan alltid både kroppsliga och psykiska, men vilka besvär som blir tydligast varierar från person till person. Besvären delas ofta in i trötthet och sömnproblem, känslomässiga symtom så som ångest och oro, tankemässiga symtom så som glömska och koncentrationssvårigheter samt kroppsliga symtom så som hjärtklappning, yrsel och värk. Du kan också vara ljudkänslig och få olika besvär ifrån magen och tarmarna. 

Orsak

Ofta är det påfrestningar i arbetslivet som orsakar utmattningssyndrom. Men det kan också vara en följd av något som sker i privatlivet, eller en kombination av flera saker. Höga krav från arbetsgivare, omgivningen eller dig själv kan också vara med att skapa långvarig stress. Det är inte alltid du upplever stress eller hårt arbete som någonting negativt, men att jobba intensivt utan återhämtning kan göra dig utmattad även om du upplever det som roligt och givande.

Behandling

Behandlingen vid utmattningssyndrom anpassas efter dina besvär och hur du upplever din situation, oftast behövs flera typer av förändringar och behandlingar för att du ska bli återställd.

Källa: 1177


Egenmonitorering vid utmattningssyndrom

Om du monitoreras för utmattningssyndrom kommer du få ett formulär, KEDS-formuläret, utskickat till dig i en mobilapp, där du besvarar frågor om ditt mående. Dina svar registreras i appen och förs automatiskt över till din vårdgivare, som får en notis om svarsresultaten indikerar att du är i riskzon för att drabbas av utmattningssyndrom, eller är på väg att försämras i ditt mående. Din vårdgivare kan då kontakta dig för eventuella åtgärder. Även steg och sömn kan vara del av egenmonitoreringen.

Egenmonitorering vid utmattningssyndrom kan användas både vid fastställd diagnos eller förebyggande inom till exempel företagshälsovård.

Har du utmattningssyndrom eller önskar egenmonitorering i preventivt hälsovårdsyfte? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här eller prata med din företagshälsovård.

15 %

av befolkningen uppger att de känner sig stressade