Depression

Att känna sig ledsen eller nedstämd är vanligt och går oftast över av sig själv. Men om du under en längre tid har känt dig nedstämd, trött, orkeslös, har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra eller om vardagen känns jobbig och meningslös kan du ha drabbats av en depression. Det är ingen tydlig gräns mellan nedstämdhet och depression, men vid depression är symtomen svårare och pågår under längre tid.

Symtom

Fler symtom kan vara låg självkänsla, känsla av hopplöshet, koncentrationssvårigheter, ångest, irritation eller ilska, kroppsliga besvär så som magont, huvudvärk och sömnbesvär, eller självmordstankar. Det är viktigt att du inte väntar för länge med att söka hjälp.

Orsak

Depression räknas som en psykisk sjukdom och beror på ett samspel mellan yttre faktorer och vilken sårbarhet du har för att få en depression. Yttre faktorer kan vara många, till exempel stress, allvarlig sjukdom eller dödsfall i din närhet, ekonomiska problem och arbetslöshet. Sårbarheten finns i dina gener, den föds du med. Man kan också få en depression när man har haft en allvarlig infektionssjukdom, till exempel covid-19. Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av depression. 

Behandling

Depression kan behandlas på olika sätt. Det beror på vilken typ utav depression du har och vilken behandling du föredrar. Exempel är råd och stöd för att skapa bra vanor, psykoterapi och läkemedel.

Källa: 1177


Egenmonitorering vid depression

Om du monitoreras för depression kommer du få ett validerat och poängbaserat frågeformulär, PHQ-9 formuläret, utskickat till dig i en mobilapp. Där besvarar du frågor om symtom på depression. Poängen på frågorna summeras och ger en totalpoäng. Totalpoängen indikerar på om du lider av depression eller inte. När du svarar på formuläret registreras resultatet i appen och förs automatiskt över till din vårdgivare. I appen kan du se tidigare besvarade frågeformulär om depression. Om svarsresultatet på frågeformuläret visar att du har depressiva symtom eller självskadetankar får din vårdgivare en notis om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder.

I och med att fysisk aktivitet är viktigt i behandlingen mot depression kan du även monitoreras på fysisk aktivitet, steg och sömn. Till exempel kan data hämtas från appar så som Google Fit och Apple Hälsa.


Lider du av depression? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.