Luftvägsinfektioner

En luftvägsinfektion kan orsakas av antingen virus eller bakterier och delas in i två typer. En övre luftvägsinfektion är infektioner i öron, näsa, hals och bihålor, en vanlig förkylning helt enkelt. Nedre luftvägsinfektioner är infektioner i luftrör, bronker och lungvävnad. De är ofta mer segdragna och det kan ta några veckor innan du blir helt frisk.

Symtom

Luftvägsinfektioner kan ge olika symtom.

Det är vanligt att du har några av följande symtom:


Övre luftvägsinfektion

 • Trötthet
 • Snuva eller nästäppa
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Feber

Nedre luftvägsinfektion

 • Du får en förkylning med hosta, feber och ont i halsen som blir värre efter fyra till fem dagar
 • Det gör ont när du andas in djupt
 • Du kan hosta upp slem. Slemmet kan vara vitt, gult, grönt, brunt eller blodblandat
 • Du är andfådd utan ansträngning
 • Feber som kan ge frossa eller skakningar
 • Du kan få svårt att andas
 • Du kan bli yr och förvirrad

Orsak

Övre luftvägsinfektion

En övre luftvägsinfektion kan orsakas av både virus och bakterier men den vanligaste orsaken är virus. Förkylning är den vanligaste formen av luftvägsinfektion. En förkylning påverkar de övre luftvägarna, främst i näsan.

Virus eller bakterier gör att slemhinnorna blir infekterade. De blir då svullna och bildar mer slem än vanligt. Slemmet kan vara tunt eller tjockt. Det kan vara grönt eller gult till färgen.

Nedre luftvägsinfektion

Du kan få en nedre luftvägsinfektion av olika orsaker. Det vanligaste är bakterier eller virus. Lunginflammation, som är en nedre luftvägsinfektion, kan drabba ena lungan eller båda lungorna. Bakterien pneumokocker ligger bakom mer än hälften av alla lunginflammationer. Även olika virus kan orsaka lunginflammation. Några virus som ofta ger lunginflammation hos vuxna är exempelvis influensavirus och RS-virus.

Behandling

Luftvägsinfektionen läker oftast av sig själv om det är orsakat av ett virus. Vid en bakteriell infektion är den vanligaste behandlingen antibiotika. Vilket läkemedel du får beror på vilken bakterie som har orsakat luftvägsinfektionen.

Källa: 1177

Egenmonitorering vid luftvägsinfektion

De flesta luftvägsinfektioner, som exempelvis vanliga förkylningar, behöver inte monitoreras. Men om du sökt vårdcentral och din vårdgivare av någon anledning vill följa upp din sjukdom kan det ibland med fördel göras i hemmet. Exempel kan vara den nu aktuella covid-19 som man inte vill ha in i vården i onödan.

Om du monitoreras för en luftvägsinfektion kommer du få ett formulär utskickat till dig i en mobilapp, där du ska besvara frågor om symtom på luftvägsinfektion. När du svarar på formuläret registreras resultatet i appen och förs automatiskt över till din vårdgivare. I appen kan du även se tidigare besvarade frågeformulär om luftvägsinfektion. Om svarsresultatet på frågeformuläret visar att du har allvarliga symtom får din vårdgivare en notis om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder.

Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.