KOL

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) orsakas i de flesta fall av tobaksrökning, men passiv rökning, damm och gaser i vissa miljöer under lång tid kan även orsaka KOL hos personer som aldrig har rökt. Vid KOL får lungorna sjukliga förändringar i både lungblåsorna och de mindre luftvägarna. Med tiden förstörs väggarna i lungblåsorna och det bildas större hålrum, så kallade lungemfysem. Där slutar gasutbytet mellan luft och blod att fungera. Emfysemen gör att lungorna fungerar sämre och du blir lättare andfådd.

Symtom

Vid KOL är det vanligt att bli andfådd vid ansträngning, känna sig trött och orka mindre, behöva hosta upp slem allt oftare och ofta får infektioner i luftvägarna. Många upplever även viktnedgång, sömnbesvär, smärtor och nedstämdhet.

Orsak

KOL gör också att slemhinnan i luftvägarna blir inflammerad, den blir då svullen och irriteras lätt. De celler som producerar slem blir fler och producerar mer. I luftvägarna finns också fina flimmerhår vars uppgift är att transportera slemmet uppåt mot luftstrupen. Flimmerhåren blir till stora delar allvarligt skadade av tobaksrök, vilket gör att transporten försämras och att man måste hosta mycket mer för att få upp slemmet.

Behandling

Den skada som redan har skett på lungorna går inte att åtgärda. Därför går behandlingen ut på att förhindra en fortsatt försämring i lungorna och förbättra andra funktioner i kroppen.

Det viktigaste är att sluta röka. Förutom det är det viktigt med fysiska aktiviteter och att äta en energirik kost. Det är bra att hitta sätt för att underlätta din andning och att undvika infektioner. Kunskap om din sjukdom är alltid bra så du kan vara mer aktiv i din behandling.

Några tips på vad du kan göra för att må bättre i vardagen:

  •  Undvik att röka.
  •  Underlätta andningen med hjälp av andningstekniker.
  • Du kan behöva läkemedelsbehandling. Prata med din läkare.
  •  Vaccinera dig årligen mot influensa.
  • Vaccinera dig mot pneumokocker.
  • Kontakta dietist om du går ner i vikt ofrivilligt.

Källa: 1177


Egenmonitorering vid KOL

Egenmonitoreringen vid KOL bygger huvudsakligen på ett validerat poängbaserat frågeformulär som kallas för CAT, där du i din app besvarar frågor om dina symtom. Resultatet av formuläret registreras i appen och förs automatiskt över till din vårdgivare, som vid allvarliga eller försämrade symtom får en notis om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder. I appen syns även tidigare besvarade frågeformulär.  

För att upptäcka en försämring i tid kan patienter med KOL även monitoreras på syremättnad och temperatur. Då får du en Bluetooth-ansluten pulsoximeter som mäter syremättnad och puls och registrerar värdena automatiskt i appen. Genom att monitoreras på syremättnad och temperatur får vårdgivaren en indikation om du är på väg att få en akut försämring i din andning, s.k. KOL-exacerbation. Den vanligaste orsaken är luftvägsinfektion vilket kräver en ökad behandling.

Har du KOL? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.

Pulsoximeter_egenmonitorering_källa ImagineCare

700 000

människor kan leva med KOL i Sverige idag enligt uppskattningar