Astma

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. Orsaken är en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor, som gör att slemhinnorna svullnar och det blir svårt för luften att komma till och från lungorna. Slemhinnan i luftrören blir också extra känslig av inflammationen. Vid ett astmaanfall händer flera saker samtidigt i luftrören. Slemhinnan svullnar, muskulaturen runt luftrören dras ihop och det bildas segt slem som kan täppa igen de små luftrören som leder ut i lungorna.

Symtom

Astma ger ofta symtom så som anfall av andnöd, ett pipande och väsande ljud vid andning, långvarig hosta vid förkylning, långvarig, ofta nattlig, hosta utan annan förklaring samt tung andning och hosta vid fysisk ansträngning. Besvären kommer i perioder, däremellan kan du känna dig helt frisk.

Orsak

Astma kan delas in i två typer, icke-allergisk och allergisk astma. Hos vuxna är icke-allergisk astma vanligast, medan allergisk astma är vanligast hos barn.

Icke-allergisk astma: kall luft, starka dofter och rök är exempel på sådant som kan ge astmabesvär. Även till exempel stress, fysisk ansträngning och luftvägsinfektioner kan göra att du får mer astmabesvär.

Allergisk astma: du som har allergisk astma kan få astmabesvär om du kommer i kontakt med det du är allergisk mot. Det kan till exempel vara pollen, pälsdjur, kvalster eller andra allergiframkallande ämnen.

Behandling

Vid astma undersöks lungfunktionen, vanligen genom spirometri och/eller en PEF-mätning. Behandlingen är ofta läkemedelsbaserad, till exempel en kombination av kortison och luftrörsvidgande läkemedel genom inhalatorer. En viktig del i behandlingen för att kontrollera astman är även att patienten lär sig mer om sjukdomen och läkemedlens verkan.

 Källa: 1177


Egenmonitorering vid astma

Egenmonitorering passar bra för dig som har astma eftersom du kan mäta din lungfunktion och svara på frågor om dina symtom på astma var och när det passar dig.

Du får tillgång till en Bluetooth-ansluten spirometer som du parar ihop med en app som registrerar dina lungfunktionsvärden. Du får även svara på frågor om dina symtom i ett frågeformulär som kallas ACT.  Värdena förs automatiskt in i appen och skickas till din vårdgivare. Du och din vårdgivare kan båda se hur värdena legat över tid genom grafer och tabeller. Om dina värden blir sämre får din vårdgivare en notis om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder. Genom att upptäcka försämrade värden i tid är det lättare att hålla din astma under kontroll.

Har du astma? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.


Astma_egenmonitorering__källa ImagineCare
Wiktor Karlsson Lindgren_Mjo¨lby VC_1
WiktorSjuksköterska astma

Astmatiker är en patientgrupp som traditionellt sett alltid varit underbehandlade. Många har accepterat att till exempel alltid vara andfådda, men de kan bli bättre och till och med symtomfria. Egenmonitoreringen hjälper till med det och ger på så sätt friskare patienter.

Är du diagnostiserad med astma?Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering

10 %

av Sveriges befolkning har astma, därmed räknas det som en folksjukdom