Högt blodtryck (hypertoni)

När blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen uppstår det som kallas blodtryck. Lågt blodtryck är oftast ofarligt och kräver inte någon behandling, men när blodtrycket är högt blir det svårare för hjärtat att pumpa. Att blodtrycket är förhöjt är inte en sjukdom, utan ett tillstånd som innebär ökad risk för bland annat stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, diabetes typ 2, demens och nedsatt blodcirkulation i benen.

Blodtrycket mäts i millimeterkvicksilver, mmHg. Den första siffran visar övertrycket och den andra siffran visar undertrycket. Övertrycket, även kallat det systoliska trycket, är trycket när hjärtat drar sig samman för att pumpa ut blod till artärerna. Undertrycket, även kallat det diastoliska trycket, är när hjärtat utvidgar sig, de vill säga trycket i artärerna när hjärtat är i ”viloläge” mellan hjärtslagen. Blodtrycket hos en vuxen, frisk person bör vara under 140/90 mmHg i snitt, men ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen har ett förhöjt blodtryck över denna nivå. 

Symtom

Många med högt blodtryck känner inga symtom, det enda sättet att veta säkert om blodtrycket är för högt är därför att mäta det.

Orsak 

Det finns flera orsaker till högt blodtryck, exempelvis övervikt, stress, alkohol, gener, njursjukdom, graviditetskomplikationer eller biverkningar av läkemedel, exempelvis p-piller. Blodtrycket och främst övertrycket ökar även med åldern.

Behandling

Att ändra sina levnadsvanor kan sänka ett högt blodtryck och på så vis minska risken för hjärt-kärlsjukdom.  Exempel på vad du kan göra för att sänka blodtrycket: dricka mindre alkohol, gå ner i vikt om du väger för mycket, röra på dig regelbundet, stressa mindre, sluta röka, äta en varierad kost med mycket frukt och grönsaker, äta mindre salt, undvika lakrits. 

  Ibland räcker det inte med att ändra sina levnadsvanor för att sänka sitt blodtryck och då kan läkemedelsbehandling behövas. Syftet med behandlingen är att minska risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och njursjukdom. Det behövs vanligtvis två eller flera läkemedel för att sänka blodtrycket tillräckligt mycket.

I vilken arm ska du mäta ditt blodtryck?

Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna. Om det skiljer mindre än 10 mmHg mellan armarna bör höger arm användas vid fortsatta kontroller. Om blodtrycket är olika i armarna, dvs. en skillnad på 10 mmHg eller mer, ska blodtrycket fortsättningsvis alltid mätas i armen med högst blodtryck.

Källa: 1177 och Vårdhandboken


Egenmonitorering vid hypertoni

Egenmonitorering är ett bra verktyg vid högt blodtryck eftersom du kan mäta ditt blodtryck regelbundet var och när det passar dig i en lugn och trygg miljö. Dessutom hjälper det till att upptäcka och åtgärda höga blodtrycksvärden i tid, vilket minskar risken för komplikationer som till exempel hjärtinfarkt och stroke. 

Du får tillgång till en Bluetooth-ansluten blodtrycksmätare som du parar ihop med en mobilapp. När du mäter ditt blodtryck förs värdena in automatiskt i appen. Där kan du följa hur blodtrycket legat över tid genom grafer och tabeller. Om ditt blodtryck är avvikande, dvs för högt eller lågt i förhållande till satta gränsvärden, får din vårdgivare en notifikation om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder.

Har du högt blodtryck? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.


Blodtrycksmätare_källa ImagineCare

Är du diagnostiserad med hypertoni?Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här

1/3

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen har förhöjt blodtryck