Graviditetsdiabetes

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid graviditet blir kroppens celler mindre känsliga för insulin, dessutom är kroppen ofta större än tidigare. Då behövs mer insulin för att uppnå samma effekt som innan, och ibland lyckas inte kroppen tillverka detta på egen hand. Då stiger blodsockervärdet och kvinnan kan drabbas av graviditetsdiabetes, vilket kan ge konsekvenser så som påverkan på fostrets utveckling och tillväxt, ökad risk för havandeskapsförgiftning och förlossningskomplikationer och lågt blodsocker för barnet. Efter förlossningen brukar blodsockervärdet bli normalt, men det finns en ökad risk att kvinnan drabbas av typ 2-diabetes senare i livet.

För att få diagnosen graviditetsdiabetes tas oftast ett blodprov som kallas P-glukos genom ett stick i fingret hos din barnmorska. Testet visar din sockerhalt i blodet vid provtagningstillfället och mäts i mmol/liter. Om blodsockervärdet är för högt får du även lämna ett venöst blodprov på fastande mage, och i vissa fall göra även en så kallad glukosbelastning.

Symtom

Ett förhöjt blodsockervärde ger ofta lindriga symtom som ibland inte ens märks, men vid mycket höga blodsockervärden kan man uppleva symtom som trötthet, ökad törst och täta urinträngningar. 

Orsak

Graviditetsdiabetes kan till viss del vara ärftligt. Det finns också en ökad risk för den som haft graviditetsdiabetes tidigare, är överviktig eller tidigare har fött ett barn som bedömts vara stort i förhållande till graviditetslängden.

Behandling

Vilken behandling du får beror på hur högt blodsockervärde du har. Ofta räcker det att äta mat som innehåller mindre socker, äta regelbundet och fördela måltiderna jämt under dagen, och att vara fysiskt aktiv. Ibland kan du behöva läkemedel för att sänka blodsockret.  

Egenmonitorering vid graviditet med förhöjt blodsocker 

När ett förhöjt blodsockervärde upptäckts behöver barnmorskan hålla koll så att kvinnan inte utvecklar graviditetsdiabetes. I vanliga fall behöver kvinnan skriva ner värdena själv på ett papper som tas med till nästa planerade barnmorskebesök, alternativt meddelas per telefon, för manuell analys. Genom egenmonitorering, som sker hemma mellan de planerade besöken, kan du använda en Bluetooth-ansluten blodsockermätare som paras ihop med en app. Det gör att dina blodsockervärden förs in automatiskt i appen och analyseras direkt. Det tar bort ansvaret från kvinnan och minskar dessutom riskerna med både den mänskliga faktorn och med tidsaspekten, eftersom barnmorskan kan agera direkt vid eventuell avvikelse. 

Egenmonitorering kan erbjudas kvinnor med förhöjt blodsocker och därmed risk att utveckla graviditetsdiabetes samt till gravida med en konstaterad graviditetsdiabetes. 

Källa: 1177Svenska Diabetesförbundet och ImagineCare/Hedda Hela Livet.

Är du gravid med förhöjt blodsocker eller graviditetsdiabetes? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.

Graviditetsdiabetes_källa ImagineCare
Birgitta KlangVD och verksamhetsansvarig för Hedda Hela Livet

Att vara gravid kan vara en utsatt situation. Egenmonitoreringen ger oss en chans att se och agera för alla våra kvinnor direkt, det blir en viktig pusselbit för en trygg och patientnära mödravård. Digital teknik är självklart för dagens gravida, vilket ger väldigt goda förutsättningar.

Är du gravid med förhöjt blodsocker eller graviditetsdiabetes?Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.