Diabetes typ 2

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Typ 2-diabetes innebär att kroppen har svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg, vilket kan orsaka sjukdomar som beror på komplikationer i både stora och små kärl. Den allvarligaste konsekvensen av typ 2-diabetes är att pulsådrorna åderförfettas snabbare så att blodet får svårare att passera. Detta kan leda till bland annat hjärtinfarkt och stroke. Komplikationer i små blodkärl kan bland annat leda till skador på ögats näthinna, njurskador och nerverskador som kan orsaka sämre känsel i till exempel fötter och ben. Typ 2-diabetes uppkommer vanligen i vuxen ålder.

P-glukos är ett blodprov som oftast tas genom ett stick i fingret och som visar din sockerhalt i blodet vid provtagningstillfället. Med ett blodprov som mäter HbA1c kan läkaren även se hur blodsockret har legat i snitt över de senaste två till tre månaderna, vilket ibland kallas för långtidssockerprov. Behandling vid typ 2-diabetes fokuserar på att få ner blodsockervärdet för att undvika komplikationer.

Symtom

Symtom vid typ 2-diabetes är exempelvis trötthet, kraftlöshet, ökad törst, täta urinträngningar, dimsyn och/eller klåda i underlivet. De kommer oftast långsamt och kan ibland vara svåra att märka. 

Orsak

Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av livsstilsfaktorer så som övervikt, stress och rökning.

Behandling

Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att få ner blodsockervärdet för att på så vis undvika komplikationer. Det går att göra med fysisk aktivitet och bra matvanor, men du behöver oftast också läkemedel. Det finns en mängd olika läkemedel mot typ 2-diabetes. Det är också viktigt att förebygga och behandla högt blodtryck och höga blodfetter vilket innebär att du ibland även behöver läkemedel mot detta. 

Källa: 1177


Egenmonitorering vid diabetes typ 2

Typ 2-diabetes kan mätas med hjälp av egenmonitorering. Genom egenmonitorering kan du mäta ditt blodsocker var och när det passar dig.

Du får tillgång till en Bluetooth-ansluten blodsockermätare som du parar ihop med en mobilapp. När du mäter ditt blodsocker förs värdena in automatiskt i appen. Där kan följa värdena över tid genom grafer och tabeller. Om ditt blodsocker är avvikande, dvs för högt eller lågt i förhållande till satta gränsvärden, får din vårdgivare en notifikation om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder.

Genom att upptäcka för höga eller för låga blodsockervärden i tid och åtgärda dessa minskar risken för såväl snabba som långsamma komplikationer. Vid typ 2-diabetes är det också viktigt att förebygga och behandla högt blodtryck och höga blodfetter, därför kan ibland även monitorering av blodtryck vara värdefullt.  

Har du diabetes typ 2? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.

Diabetes_källa ImagineCare

Är du diagnostiserad med diabetes typ 2?Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här

450 000

svenskar har diabetes typ 2 idag. Många vet ännu inte om det.