Diabetes typ 1

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat att tillverka insulin vilket bidrar till för mycket socker i blodet och blodsockret blir för högt. Typ 1-diabetes är en sjukdom som man har hela livet och som oftast utvecklas när man är barn eller i tonåren, men ibland även i vuxen ålder. Typ 1-diabetes kan orsaka komplikationer som sker snabbt, men även komplikationer och följdsjukdomar som uppstår senare i livet. Många komplikationer kan upptäckas tidigt och åtgärdas.

P-glukos är ett blodprov som oftast tas genom ett stick i fingret och som visar sockerhalten i blodet vid provtagningstillfället. Med ett blodprov som mäter HbA1c kan läkaren även se hur blodsockret har legat i snitt över de senaste två till tre månaderna, vilket ibland kallas för långtidssockerprov. 

Symtom

Obehandlad typ 1-diabetes kan ge symtom så som ökad törst, täta urinträngningar, trötthet och kraftlöshet, illamående, magont, synrubbningar, oavsiktlig viktminskning eller acetonlukt ur munnen. 

Orsak

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom. Det innebär att immunsystemet har börjat angripa den egna kroppen. Orsaken är inte helt känd, men sannolikt får man typ 1-diabetes genom infektion av vissa virus. Sjukdomen anses också till viss del vara ärftlig. 

Behandling

Behandling vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker du har i blodet. Insulin hjälper cellerna att ta upp sockret som finns i blodet.

Källa: 1177


Egenmonitorering vid diabetes typ 1

Egenmonitorering kan användas vid typ 1-diabetes. Genom egenmonitorering kan du mäta ditt blodsocker var och när det passar dig.  

Du får tillgång till en Bluetooth-ansluten blodsockermätare som du parar ihop med en mobilapp. När du mäter ditt blodsocker förs värdena in automatiskt i appen. Där kan du följa värdena över tid genom grafer och tabeller. Om ditt blodsocker är avvikande, dvs för högt eller lågt i förhållande till satta gränsvärden, får din vårdgivare en notifikation om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder. 

Genom att upptäcka för höga eller för låga blodsockervärden i tid och åtgärda dessa minskar risken för såväl snabba som långsamma komplikationer.

Har du diabetes typ 1? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.Diabetes

Är du diagnostiserad med diabetes typ 1?Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här

50 000

personer lever med diabetes typ 1 i Sverige idag