Diabetes typ 1

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat att tillverka insulin vilket bidrar till för mycket socker i blodet och blodsockret blir för högt. Typ 1-diabetes är en sjukdom som man har hela livet och som oftast utvecklas när man är barn eller i tonåren, men ibland även i vuxen ålder. Typ 1-diabetes kan orsaka komplikationer som sker snabbt, men även komplikationer och följdsjukdomar som uppstår senare i livet. Många komplikationer kan upptäckas tidigt och åtgärdas.

P-glukos är ett blodprov som oftast tas genom ett stick i fingret och som visar sockerhalten i blodet vid provtagningstillfället. Med ett blodprov som mäter HbA1c kan läkaren även se hur blodsockret har legat i snitt över de senaste två till tre månaderna, vilket ibland kallas för långtidssockerprov. 

Symtom

Obehandlad typ 1-diabetes kan ge symtom så som ökad törst, täta urinträngningar, trötthet och kraftlöshet, illamående, magont, synrubbningar, oavsiktlig viktminskning eller acetonlukt ur munnen. 

Orsak

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom. Det innebär att immunsystemet har börjat angripa den egna kroppen. Orsaken är inte helt känd, men sannolikt får man typ 1-diabetes genom infektion av vissa virus. Sjukdomen anses också till viss del vara ärftlig. 

Behandling

Behandling vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker du har i blodet. Insulin hjälper cellerna att ta upp sockret som finns i blodet.

Källa: 1177


Egenmonitorering vid diabetes typ 1

Egenmonitorering kan användas vid typ 1-diabetes. Genom egenmonitorering kan du mäta ditt blodsocker var och när det passar dig.  

Du får tillgång till en Bluetooth-ansluten blodsockermätare som du parar ihop med en mobilapp. När du mäter ditt blodsocker förs värdena in automatiskt i appen. Där kan du följa värdena över tid genom grafer och tabeller. Om ditt blodsocker är avvikande, dvs för högt eller lågt i förhållande till satta gränsvärden, får din vårdgivare en notifikation om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder. 

Genom att upptäcka för höga eller för låga blodsockervärden i tid och åtgärda dessa minskar risken för såväl snabba som långsamma komplikationer.

Har du diabetes typ 1? Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.Diabetes_källa ImagineCare

Är du diagnostiserad med diabetes typ 1?Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här

50 000

personer lever med diabetes typ 1 i Sverige idag